icon-dat-xe
THUÊ ÔTÔ

Thuê ÔTÔ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀNG KHÔNG MIỀN NAM SATSCO

 

Công ty Cổ phần Vận Tải Hàng Không Miền Nam (SATSCO) trân trọng thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty. Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng tham khảo tại 2 mục đính chính kèm bên dưới.

               I / Thông báo về Đại hội Cổ Đông thường niên năm 2018 SATSCO

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 SATSCO

2. Thông báo thay đổi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thuờng niên năm 2018 SATSCO

3. Nghị quyết của Hội đồng quản trị SATSCO

4. Biên bản Họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không miền Nam 2018

5. Giấy Uỷ quyền tham dự Đại hội Cổ đông năm 2018

6. Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội Cổ đông năm 2018 công ty SATSCO

              II / Tài liệu Đại hội Cổ đông SATSCO 2018

1. Chương trình Đại hội

2. Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội

3. Báo cáo các chỉ tiêu tài chính năm 2017 đã kiểm toán

4. Tờ trình về việc phân phối quỹ và cổ tức năm 2017

5. Báo cáo tình hình nhân sự và thực hiện chế độ cho người lao động trong năm 2017

6. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hành động năm 2018

7. Báo cáo của BKS về kết quả kiểm soát hoạt động kinh doanh, hoạt động quản lý điều hành công ty trong năm 2017

9. Tờ trình về việc quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT, BKS năm 2018

10. Danh sách ứng cử viên bầu vào HĐQT mới

11. Quy chế ứng cử, bầu cử

icon-facebookicon-twittericon-socialicon-youtube

support-satsco  +84 12 0447 0448
     Support 24/7

dat-ve-may-bay

dich-vu-visa-passport

Tin Tức

ky-niem-mot-nam-thanh-lap-xe-buyt-109

Kỷ niệm một năm thành lập xe buýt sân bay chất lượng cao 109

Một năm vừa qua, tuyến xe buýt sân bay 109 đã phục vụ hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước cũng như nhận được những phản hồi tích cực từ phía hành khách.

tin-tuyen-dung

Thông báo tuyển dụng

Công ty Cổ phần Vận tải Hàng không Miền Nam (SATSCO) tuyển dụng một số vị trí làm việc tại TP HCM, đãi ngộ hấp dẫn, chế độ và quyền lợi theo quy định Nhà nước.